Chính sách bảo mật thông tin

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website DungCuLamVuon.Vn bao gồm: Họ tên, Đơn vị, địa chỉ, email, điện thoại (Phần Liên Hệ và Gởi Đặt Hàng). Đây là các thông tin mà website DungCuLamVuon.Vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gởi liên hệ hoặc đặt hàng qua website DungCuLamVuon.Vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng và tư vấn người sử dụng về thông tin sản phẩm.

Các khách hàng được yêu cầu cung cấp đúng thông tin cá nhân và ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website DungCuLamVuon.Vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật những thông tin mà khách hàng đã cung cấp

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website DungCuLamVuon.Vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website DungCuLamVuon.Vn;
 • Thực hiện việc khảo sát khách hàng
 • Giải đáp những thắc mắc của khách hàng đưa ra
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website DungCuLamVuon.Vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: website DungCuLamVuon.Vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ chính khách hàng đó. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website DungCuLamVuon.Vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • DungCuLamVuon.Vn - Hộ Kinh Doanh Dụng Cụ Nông Nghiệp Sạch
 • Trụ sở chính: 1212 đường 23/10 Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Email: ngaythuhai@gmail.com
 • Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng, khách hàng có thể liên hệ:0888.542.612

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật

 • Thành viên ban quản trị website DungCuLamVuon.Vn, bộ phận xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng của website DungCuLamVuon.Vn
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra đơn hàng, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu website DungCuLamVuon.Vn thực hiện. Khi tiếp nhận những phản hồi này, website DungCuLamVuon.Vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website DungCuLamVuon.Vn được website DungCuLamVuon.Vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website DungCuLamVuon.Vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, website DungCuLamVuon.Vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của website DungCuLamVuon.Vn.

Ban quản lý website DungCuLamVuon.Vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website DungCuLamVuon.Vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website DungCuLamVuon.Vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: ngaythuhai@gmail.com

Trụ sở chính: 1212 đường 23/10 Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0888.542.612

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.        

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

 
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng